K18 PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA    “K18 ADVENTSKI KALENDAR”   

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.  

 Članak 1. Priređivač 

 Priređivač  i voditelj obrade osobnih podataka nagradnog natječaja “ADVENTSKI KALENDAR” (u nastavku «natječaj») je WE ARE BEAUTY d.o.o., Veslačka ulica 15A, 10 000 Zagreb, OIB: 22214944626, dalje u tekstu „priređivač“.  

 Nagradne natječaje provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime priređivača, Envy d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000  Zagreb, OIB:353598755966, info@envy.hr) dalje u tekstu „administrator“ nagradnog natječaja.  

 Vlasnik „K18 Croatia“ Facebook stranice i  “k18hair_croatia“ Instagram stranice na kojoj će nagradni natječaji biti provedeni je WE ARE BEAUTY d.o.o., Veslačka ulica 15A, 10 000 Zagreb, OIB: 22214944626. 

 Svrha nagradnog natječaja je promidžba K18 robne marke.  

 Članak 2. – Sudionici nagradnog natječaja 

 Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, s adresom u Republici Hrvatskoj te koji su fanovi/obožavatelji „K18 Croatia“ Facebook stranice (https://www.facebook.com/profile.php?id=100069568242118) i “k18hair_croatia“ (https://www.instagram.com/k18hair_croatia/) Instagram stranice.  

 U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava priređivača, administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradni natječaj, kao ni njihovi rođaci.  

 Članak 3. – Trajanje nagradnog natječaja 

 Nagradni natječaji započinje 5.12.2023. i traju do 21.12.2023. u 09:00 sati.  

 Članak 4. – Procedura, uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju i nagrade 

 Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, sudionici trebaju: 

 Na Facebooku:  

 Natječaj 1: označiti osobu koja mora znati za ovo darivanje; opisati što ih prvo asocira na blagdane i zapratiti @K18 Croatia

 • Natječaj 2: označiti osobu kojoj biste poklonili ovaj set; opisati omiljenu blagdansku uspomenu i zapratiti @K18 Croatia
 • Natječaj 3: označiti osobu koja mora znati za ovo darivanje; opisati omiljeni blagdanski običaj i zapratiti @K18 Croatia
 • Natječaj 4: označiti osobu koja mora znati za ovo darivanje; opisati omiljenu blagdansku frizuru i zapratiti @K18 Croatia

  Na Instagramu:  

 Natječaj 1: označiti osobu koja mora znati za ovo darivanje; opisati što ih prvo asocira na blagdane i zapratiti @ K18hair_hrvatska

 • Natječaj 2: označiti osobu kojoj biste poklonili ovaj set; opisati omiljenu blagdansku uspomenu i zapratiti @ K18hair_hrvatska
 • Natječaj 3: označiti osobu koja mora znati za ovo darivanje; opisati omiljeni blagdanski običaj i zapratiti @ K18hair_hrvatska
 • Natječaj 4: označiti osobu koja mora znati za ovo darivanje; opisati omiljenu blagdansku frizuru i zapratiti @ K18hair_hrvatska

 U nagradnom natječaju će sudjelovati sve ispravno prijavljene prijave u vremenu trajanja nagradnog natječaja.  

  Članak 5. - Nagrade 

 Nagrada uključuje:  

 Na Facebooku:   

 • Natječaj 1: NEXT-LEVEL REPAIR trio paket, K18 zimsku kapu, K18 torbu
 • Natječaj 2: DAMAGE REPAIR paket, K18 zimsku kapu, K18 torbu
 • Natječaj 3: K18 ulje za kosu, K18 zimsku kapu, K18 torbu
 • Natječaj 4: K18 masku za kosu, Detox šampon, Šampon i regenerator zaštitu kose od oštećenja K18 zimsku kapu, K18 torbu

 Na Instagramu: 

 • Natječaj 1: NEXT-LEVEL REPAIR trio paket, K18 zimsku kapu, K18 torbu
 • Natječaj 2: DAMAGE REPAIR paket, K18 zimsku kapu, K18 torbu
 • Natječaj 3: K18 ulje za kosu, K18 zimsku kapu, K18 torbu
 • Natječaj 4: K18 masku za kosu, Detox šampon, Šampon i regenerator zaštitu kose od oštećenja K18 zimsku kapu, K18 torbu

 

 Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti za bilo koju drugu nagradu, ali je prenosiva poštujući odredbe Čl. 2. ovih Pravila.   

 Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja natječaja. Svaki sudionik može ponuditi neograničen broj odgovora ili rješenja unutar jednog nagradnog natječaja. Odgovori/komentari se ne smiju naknadno uređivati ili editirati.    

Pobjednik pojedinog natječaja bit će proglašen od strane tročlane komisije Administratora.   

Administrator može ukloniti sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne odgovore ili komentare. Također može mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na profilu @k18hair_croatia Instagram stranice ili „K18 Croatia“ Facebook stranice ili diskusiju na istoj. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Facebooka.   

 Članak 6. – Objava dobitnika 

 Rezultat nagradnog natječaja i objava pobjednika bit će objavljen na „K18 Croatia“ Facebook stranici i  “k18hair_croatia“ Instagram stranici najkasnije u roku od 8 dana nakon završetka natječaja, odnosno kako bude navedeno u statusu pojedinog natječaja. Pobjednike natječaja utvrđuje Instagram Administrator nagradnog natječaja u suradnji s tročlanom komisijom.   

 Članak 7. – Dostava i isporuka nagrada 

 Dobitnici nagrada će u roku od najviše 8 (osam) dana biti obaviješteni o dobivenoj nagradi na K18 Croatia“ Facebook stranici i  “k18hair_croatia“ Instagram stranici. Dobitnici su dužni nakon obavijesti, a u roku od 5 dana, javiti Administratoru u inbox navedenih Facebook i Instagram stranica potrebne podatke (e-mail adresu, broj mobilnog uređaja, adresu za dostavu osvojene nagrade) kako bi Administrator mogao dogovoriti način preuzimanja ili dostave nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u tom roku, gubi pravo na nagradu.   

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma proglašenja dobitnika. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, on je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.   

Kao dokaz preuzimanja nagrade administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) administrator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.  

Slanjem/predajom nagrade prestaju sve obveze Priređivača i administratora nagradnog natječaja prema dobitnicima.  

Dobitnici će surađivati s Administratorom i Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.   

 Članak 8. – Obrada podataka 

 Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Priređivač kao voditelj obrade, i Administrator kao izvršitelj obrade podataka, mogu obrađivati osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Voditelj i izvršitelj obrade će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.   

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.   

Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Priređivaču i subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.   

Voditelj i izvršitelj obrade podataka će obrađivati podatke prema pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679.   

Davanje podataka u okviru ovog natječaja je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može proučiti Odredbu za zaštitu osobnih podataka kod Priređivača putem linka: https://www.k18.hr/pages/data-protection-gdpr ili na adresu Administratoru (info@envy.hr) i zatražiti objašnjenje.   

Proglašeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Priređivač i Administrator mogu koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u vezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.   

Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka. Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu.   

Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u treće zemlje izvan EU i EGP-a, izuzev Švicarske, posebno u SAD, ali uvijek na osnovu zaštitnih mjera prijenosa podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679[MM3] , posebno na osnovu Privacy Shielda, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.   

  Članak 9. – Opće odredbe 

 Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Priređivaču.  

Facebook ovdje služi kao platforma za provedbu natječaja te ima pristup Vašim osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima privatnosti Facebooka koja možete pronaći na linku: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy     

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:    

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;   
 • (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;   
 • ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;   
 • Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.  

 Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.   

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.   

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.    

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.   

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Priređivač i Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.   

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. 

 

 

 

U Zagrebu, 5.12.2023.  

WE ARE BEAUTY d.o.o. 

Priređivač